Ghid de bune practici

Prin intermediul evenimentelor culturale locale și în spiritul bunelor practici se poate face promovarea patrimoniului local, cu toate componetele sale: imobil, mobil și imaterial. Un sprijin extrem de important este oferit de Centrul Naţional pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, care are şi filiale județene, în care îşi desfăşoară activitatea personal specializat, care poate să identifice valori ale patrimoniului cultural imaterial (dansuri, tehnici populare, tradiții etc.). Persoanele care au ca intenție promovarea patrimoniului local trebuie să găsească argumente credibile şi atractive în faţa autorităților locale referitor la potențialul de excepție al promovării patrimoniului, în toate formele sale. O altă modalitate în promovarea patrimoniului local este prin intermediul agenților economici dintr-o zonă; aceștia pot să distribuie materiale de informare, pliante, broșuri. În condițiile globalizării, păstrarea identității locale este un obiectiv important și este necesar să se promoveze potențialul unei anumite zone și să se ofere modele de urmat și bune practici despre cum poate fi pus în valoare un obiectiv turistic, un monument sau un obicei vechi local.

Biserica din Cizer în ansamblu poate fi considerată un ghid de bune practici în ceea ce privește un monument de arhitectură tipic pentru Transilvania celei de a doua jumătăți a secolului al XVIII-lea. Monumentul poate fi vizitat ca atare în secția în aer liber a muzeului – Parcul Etnografic Național ,,Romulus Vuia” – , dar și în format virtual, la sediul central al muzeului, în cadrul expoziției inovative ,,Biserica lui Horea – un patrimoniu pentru viitor”. Prin utilizarea tehnicilor inovative din domeniul realității virtuale pot fi explorate complet  pictura, structura și tehnicile de construcție, obiectele din interiorul bisericii fără ca vizitatorul să fie în interiorul sau în proximitatea lăcașului de cult. În cadrul proiectului ,,Biserica lui Horea – un patrimoniu pentru viitor. Valorificarea unui monument de arhitectură din secolul al XVIII-lea prin intermediul realității virtuale” a fost organizată o expoziție atractivă în care a fost recuperat și expus pentru prima dată inventarul original al monumentului, constituit din bunurile de patrimoniu donate Muzeului Etnografic al Transilvaniei de către Episcopia Vadului, Feleacului și Clujului în anul 1966 și din alte bunuri de patrimoniu care au intrat în patrimoniul muzeului împreună cu monumentul.   

Aplicarea tehnologiei de realitate virtuală (VR), oferă posibilitatea muzeului de a crea săli digitale de expoziție unde obiectele mai dificil de expus (datorită dimensiunilor și a spațiului fizic din muzeu) pot fi vizualizate și chiar manipulate. Aceasta din urmă aduce un mare beneficiu, având în vedere restricțiile privind manipularea obiectelor de patrimoniu de către persoane neautorizate, astfel experiența „vizitării” unei astfel de expoziții este mult mai interactivă pentru public. De asemenea publicul poate fi conectat la muzeu chiar și de la distanță prin intermediul rețelei de internet având astfel posibilitatea de a selecta și vizualiza în format tridimensional obiectul sau a colecția (dacă este cazul) prin intermediul site-ului Sketchfab.

Pentru promovarea patrimoniului cultural imobil trebuie să se asigure: – indicatoare rutiere sau alte tipuri de semnalizare către monumentul istoric imobil, casa memorială etc. – deși departe de a fi existente în întreaga țară, semnalizările către obiective de interes încă lasă de dorit, mai ales în mediul rural; – pliante sau alte informații care pot fi găsite în cele mai frecventate locuri de interes, micile muzee locale, primărie, gară etc.; – existența unui personal specializat în cadrul colecţiilor muzeale – cu sediul în clădiri cu valoare de monument istoric – care să cunoască practici elementare de întreținere și de conservare a monumentelor istorice; – educarea publicului pentru o mai bună înțelegere a valorilor de patrimoniu local; – evenimente anuale care să conserve în memoria comunității locale un eveniment legat de un personaj istoric, eveniment etc. care să păstreze identitatea locului.

Theme: Overlay by Kaira