Biserica lui Horea – un patrimoniu pentru viitor. Valorificarea unui monument de arhitectură din secolul al XVIII-lea prin intermediul realității virtuale


  • Promotor de proiect: Muzeul Etnografic al Transilvaniei
  • Partener de proiect: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (România), NUDA AS (Norvegia)
  • Valoarea proiectului: 618.161 lei (129.265,59 euro)
  • Valoarea finanțării nerambursabile (85% Grant SEE și 15% bugetul național): 618.160 lei (129.265,59 euro)
  • Durată: 24 luni
  • Locație de implementare: Cluj-Napoca (România), Bergen (Norvegia)

Biserica din Cizer, construită de Horea (Vasile Ursu Nicola, 1731-1785), situată în Parcul Etnografic Național „Romulus Vuia”, secția în aer liber a Muzeului Etnografic al Transilvaniei, a fost restaurată în cadrul proiectului „Restaurare-conservare și punere în valoare a bisericilor Cizer și Petrind”, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2017, realizat de Consiliul Județean Cluj în parteneriat cu Muzeul Etnografic al Transilvaniei și Asociația Nordică de Design Urban.

Prezentul proiect își propune să ducă la un nivel mai înalt activitatea de punere în valoare a acestui monument, prin utilizarea tehnicilor inovative din domeniul realității virtuale pentru explorarea completă a picturii, structurii și tehnicilor de construcție. In cadrul proiectului se va organiza o expoziție inovativa in care se va recupera și expune pentru prima data inventarul original al monumentului, constituit din bunurile de patrimoniu donate Muzeului Etnografic al Transilvaniei de Episcopia Vadului, Feleacului și Clujului în anul 1966 și din alte bunuri de patrimoniu sau intrate în patrimoniul muzeului împreună cu monumentul.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: documentarea prin tehnicile realității virtuale a bisericii din Cizer și prezentarea acestuia în cadrul unei expoziții inovative care va fi organizată în Secția Pavilionară a Muzeului (Palatul Reduta), cu posibilitatea itinerării acesteia în alte spații expoziționale adecvate; restaurarea și conservarea în vederea expunerii a 57 de bunuri culturale mobile legate de istoria obiectivului; diseminarea rezultatelor proiectului. Proiectul are caracter inovator si valoare de model prin promovarea unui obiectiv definitoriu pentru patrimoniul cultural al României, modele 3D realizate în cadrul proiectului având un grad ridicat de detaliere pentru a oferii o experiență completa vizitatorului in mediu virtual.

Elemente ale proiectului vor putea fi vizualizate cu ajutorul headseturilor amplasate în sediile Muzeului Etnografic al Transilvaniei, făcând posibila vizitarea virtuala a acestora de către toate categoriile de public. Rezultatele așteptate ale proiectului sunt:

  • restaurarea și conservarea în vederea expunerii a bunurilor de patrimoniu mobil legate de istoria bisericii din Cizer;
  • realizarea unei expoziții inovative de prezentarea prin intermediul tehnicilor realității virtuale a patrimoniului Muzeului Etnografic al Transilvaniei cu mijloace tehnice atractive si interactive;
  • asigurarea sustenabilității și continuității în promovarea obiectivului restaurat în cadrul proiectului „Restaurare-conservare și punere în valoare a bisericilor Cizer și Petrind”. Pe termen mediu si lung,
  • proiectul se va dezvolta prin extinderea documentării și prezentării prin intermediul tehnicilor realității virtuale a altor monumente cu pictură murală valoroasă, contribuind la valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și la dezvoltarea turismului cultural.
Theme: Overlay by Kaira