Pictura bisericii din Cizer

Biserica din satul Cizer (județul Sălaj), unul din cele mai reprezentative lăcașuri de cult de lemn din Transilvania, dispune de o pictură interioară remarcabilă, care a fost recent restaurată în cadrul proiectului ”Restaurare – Conservare și punere în valoare a bisericilor din lemn Petrindu și Cizer”, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2017, realizat de Consiliul Județean Cluj în parteneriat cu Muzeul Etnografic al Transilvaniei și Asociația Nordică de Design Urban.

Pictura din interiorul bisericii este executată în distempera (tempera de slabă calitate). Scenele religioase reprezintă o interpretare de nivel rural a picturii bizantine de şcoală. În succesiunea scenelor religioase redate pe pereți se remarcă accentele populare, dar și vigoarea picturii. Desenul riguros este pe alocuri înlocuit cu unul sugestiv, creând astfel un stil propiu identificabil la țăranii-zugravi, pictori de biserici din secolele XVIII-XIX. Numărul și varietatea temelor redate diferă de la o biserică la alta, buna cunoaștere a scenelor biblice, a tipicului iconografic ca și iscusința pictorului determinînd plasarea unor teme în naos, pronaos sau altar. Ansamblurile pictate se remarcă printr-o cromatică discretă, culorile vii fiind temperate prin utilizarea albului, negrului sau cenușiului.

Proiectul actual „Biserica lui Horea – un patrimoniu pentru viitor. Valorificarea unui monument de arhitectură din secolul al XVIII-lea prin intermediul realității virtuale” are printre obiectivele sale inițiale și scanarea întregii biserici, inclusiv a picturii sale interioare, și prezentarea sa prin intermediul aplicațiilor din sfera realității virtuale publicului larg. Scopul acestei acțiuni complexe de scanare a picturii, fără a fi pus în pericol monumentul în sine, este acela de a facilita posibilitățile de explorare a monumentului, lărgind considerabil, în același timp, numărul potențialilor vizitatori ai acesteia și depășindu-se astfel restricțiile impuse de limitarea numărului de vizitatori necesare după finalizarea lucrărilor de restaurare la biserică. Expoziția realizată în cadrul proiectului amintit prezintă pe 50 de panouri de mari dimensiuni (70×100 cm) o selecție de detalii ale picturii bisericii, scene religioase compacte sau fragmentare, cu impact (poate) pentru vizitatorii care nu pot ajunge, din diferite motive, să admire monumentul arhitectonic în Parcul Etnografic ,,Romulus Vuia” din Cluj-Napoca.

Proiectul menționat este realizat de Muzeul Etnografic al Transilvaniei, împreună cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și asociația norvegiană NUDA AS, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului RO-CULTURA.

Theme: Overlay by Kaira