Testamentul lui Horea, cel care a îndrumat echipa de dulgheri care a construit biserica din Cizer

Întrucât proiectul „Biserica lui Horea – un patrimoniu pentru viitor. Valorificarea unui monument de arhitectură din secolul al XVIII-lea prin intermediul realității virtuale” , finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA, derulat de către Muzeul Etnografic al Transilvaniei, împreună cu partenerii săi Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și organizația norvegiană NUDA AS îl pomenește pe eroul național Horea, unul dintre conducătorii revoltei țărănești  din anul 1784, ni se pare oportună prezentarea testamentului său, redactat cu puțin timp înainte de supliciul său.

În dimineața zilei de 28 februarie 1785, în fața clădirii corpului de gardă din cetatea Alba Iulia, au fost aduși conducătorii răscoalei din 1784, Horea și Cloșca, și le-a fost citită sentința de condamnare la moarte, dându-li-se apoi posibilitatea de a-și exprima ultima dorință.

Preotul ortodox Nicolae Raț de la biserica din Măierii Albei, le-a scris testamentul în limba română cu slove chirilice și i-a însoțit la locul supliciului – Platoul „La Furci” – din apropierea cetății unde au fost aduși cu forța peste 6.000 de țărani ca să asiste la „zdrobirea cu roata” a celor doi conducători ai răscoalei, Horea și Cloșca. (Crișan, „reușise” să se spânzure în închisoare cu nojițele de la opinci).

Testamentul lui Horea ca și cel al lui Cloșca relevă demnitatea, onestitatea, generozitatea, credința și speranța, grija pentru familie și pentru cei apropiați.

 Iată ce spune textul preluat din cartea Pe urmele lui Horea, a regretatului profesor Nicolae Edroiu.

Horia, Vasilie, Policra Nicula Urs, Anii vieții sale 54. Muerea lui  Ilina, feciori  Ion 14, Luca 6 ani … Oameni care l-au prins – Mattieș Nuț, Trif Ștefan a lui Neag Andrei, 2 feciori Simeon și fratele său  –  Îi iartă cu toată inima. Nicula Ion a Neamțului meșterul care a făcut biserica din Țăzeri  44 de florini au fost chizăș, și eu am plătit la fibirău din Zam numele lui Zambo Danil. La Șuteu Toader din Ciucea și șade în Țizeri 10 florinți și mi-au dat 10 horgoși și au mai rămas 6 și 2 măriieși. Satului Ciucea am fost datori 170 florinți, pe mine au căzut banii groșilor 22 florinți și i-am dat în mâna lui Petrișor Luca fiind birău, și într-a lui Brudașcă Mihai fiind față Ciucean Toader în casa mea i-am dat bani deplin, iară din banii cosirii au fost pe mine, și pe Florea 10 florinți și au luat de pe mine 14 florinți Petrișor Luca, acei 10 florinți au fost pe cosire, iar cei 4 florinți să meargă pe cei 8 groși, și 2 cărți, care au dat 8 florinți, și acele să meargă acolo, cu alta nu mai sunt datori nici la groși, nici la cosire. Cartea care iaste de la înălțat împărat se află la Nicula Pătru și la Nicula Cărstea tipărită pe 7 coli pentru biserici nemțește, grecește și sârbește.

Acestea mai sus scrise am primit eu  Popa  Nicolae  Raț, paroh Maierii Bălgradului, neunit!”

Theme: Overlay by Kaira