Curs de digitizare a obiectelor de patrimoniu prin scanare 3D

În cadrul proiectului „Biserica lui Horea – un patrimoniu pentru viitor. Valorificarea unui monument de arhitectură din secolul al XVIII-lea prin intermediul realității virtuale” au fost prevăzute cursuri de formare pentru echipa de proiect dar și pentru personalul muzeului în vederea instruirii și a exersării modului de utilizare al echipamentelor de realitate virtuală.

Un astfel de curs a fost Digitizarea obiectelor de patrimoniu prin scanare 3D susținut în data de 21 octombrie 2021 de unul din partenerii proiectului – Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca – prin expertul în scanare S.I. dr. ing. Radu Comes.

Theme: Overlay by Kaira